ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Zaštita osobnih podataka ostvaruje se temeljem:

  • Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i
  • Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18)

Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.  usvojilo je smjernice za implementaciju GDPR-a koje su sadržane u  POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Službenik za zaštitu podataka je osoba imenovana od strane voditelja obrade i izvršitelja obrade sukladno članku 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Zadaće službenika za zaštitu podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Vanjskim službenikom za zaštitu osobnih podataka u društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. imenovana je Zlatica Škvorc

 

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:

E-mail adresa: zskvorc@komunalno-zapresic.hr
Adresa: Zaprešić, Zelengaj 15
Telefonski broj: 01/4008-133; kućni 313

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka upućuju se Službeniku za zaštitu osobnih podataka koje će odgovor na svaki zahtjev dostaviti u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva od Ispitanika.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA