Očuvanje prirode

Uvjereni smo da ćete pomoći u čuvanju naših dragocjenih voda. Čuvajmo našu prirodu i vode.

Postupak prikupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda zahtjevan je, složen i financijski skup proces. Cilj mu je određenim postupcima ukloniti vidljive nečistoće i onečišćujuće tvari iz otpadnih voda naselja, odnosno postići odgovarajući stupanj pročišćavanja kako bi se tako pročišćena voda mogla ispustiti u prirodne prijemnike (rijeke i mora ). Na taj način se osigurava zaštita i očuvanje dobrog stanja voda. Kako bi se osigurao optimalni rad sustava i izbjegli dodatni troškovi, zabranjeno je u sustave javne odvodnje (kanalizacijske sustave) bacati otpad i štetne tvari iz kućanstava i gospodarskih djelatnosti jer to ugrožava predviđeni hidraulički režim toka otpadnih voda u cjevovodima, vodonepropusnost sustava, rad strojeva i kanalizacijskih crpki, tehnički nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje uključujući rad uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Postupak prikupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda zahtjevan je, složen i financijski skup proces. Cilj mu je određenim postupcima ukloniti vidljive nečistoće i onečišćujuće tvari iz otpadnih voda naselja, odnosno postići odgovarajući stupanj pročišćavanja kako bi se tako pročišćena voda mogla ispustiti u prirodne prijemnike (rijeke i mora ). Na taj način se osigurava zaštita i očuvanje dobrog stanja voda. Kako bi se osigurao optimalni rad sustava i izbjegli dodatni troškovi, zabranjeno je u sustave javne odvodnje (kanalizacijske sustave) bacati otpad i štetne tvari iz kućanstava i gospodarskih djelatnosti jer to ugrožava predviđeni hidraulički režim toka otpadnih voda u cjevovodima, vodonepropusnost sustava, rad strojeva i kanalizacijskih crpki, tehnički nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje uključujući rad uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Sav otpad, materijali i tvari koji se nepropisno odlažu u WC školjke, umivaonike, sudopere i/ili kanalizacijska okna (šahtove) uzrokuju začepljenje vaših odvodnih cijevi ali i probleme u radu cijelog sustava javne odvodnje što nepotrebno povećava troškove sanacija i održavanja.

Sve korisnike želimo podsjetiti da se u sustav javne odvodnje ne smiju odlagati niti ispuštati:

Krute i viskozne tvari – beton, drvo, metal, tekstil, plastika, vrećice, staklo, karton, konzerve, pepeo, drozga, razni talozi i muljevi, ambalaža… Krute i viskozne tvari – beton, drvo, metal, tekstil, plastika, vrećice, staklo, karton, konzerve, pepeo, drozga, razni talozi i muljevi, ambalaža…
Iskorištene potrepštine za osobnu higijenu – vlažne maramice, higijenski ulošci, pelene, žileti, prezervativi, štapići za uši, zubni konac…
Ostaci hrane – talozi od kave, filter vrećice, komadići hrane, ljuske jajeta…
Otpadni biološki materijal – kosa, dlake, perje, slama, meso i ostaci životinjskih utroba, higijenski pijesak za kućne ljubimce…
Opasne tvari – ostaci motornih ulja, uključujući zauljene otpadne krpe i tekstil, otpadne kemikalije, naftni derivati, ostaci sredstava za zaštitu bilja, boja, lakova, sredstva za čišćenje…
Farmaceutski proizvodi – igle, šprice, lijekovi kojima je istekao rok trajanja…
Alkalne i kisele, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izgrađene kanalizacijske cijevi, objekti i uređaji sustava odvodnje tvari;
Materijali i tvari koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnost po zdravlje ili život ljudi ili spriječiti ulaz u objekte i uređaje radi održavanja i popravka – zapaljive i eksplozivne tekućine, materijali čijom se razgradnjom u određenim uvjetima oslobađaju štetni i plinovi neugodnog mirisa sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi;
Ulja i masti

Navedeni otpad i materijale zabranjeno je odlagati i drugdje u okoliš već, ovisno o mjestu nastanka i svojstvima, potrebno ih je razvrstati i zbrinuti kao komunalni otpad ili predati na zbrinjavanje ovlaštenim subjektima za zbrinjavanje opasnog otpada, prema propisima o gospodarenju otpadom.