Ukratko o nama

Od 2014. godine izdvajaju se iz djelatnosti komunalnih usluga djelatnosti vodnih usluga, te Zaprešić d.o.o. osniva ovisno društvo Vodoopskrbu i odvodnju Zaprešić d.o.o., a kojem društvu se 2015. godine pripaja društvo CUP Zajarki d.o.o.

Dana 01.07.2021. godine, Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. pripojeno je društvo Vodoopskrba i odvodnja Bistra d.o.o., a sva imovina, prava i obveze su prenesene na sveopćeg pravnog slijednika, Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Danas se komunalne djelatnosti i djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obavljaju sa preko 240 djelatnika, na području koje obuhvaća površinu veću od 251 km2, sa preko 60.000 stanovnika i preko 600 većih i manjih gospodarskih subjekata, te nizom zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i ostalih ustanova i društava.

Informacije

Puni naziv: Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge
Sjedište društva: Zaprešić, Zelengaj 15
Registarski sud:  Trgovački sud u Zagrebu
Matični broj subjekta (MBS): 080881305
Matični broj (MB): 4128524
OIB:  29113541841
Djelatnost prema NKD-u: 3600
Temeljni kapital:  58.696.400,00 kn
IBAN: HR1523600001102389968