Odvodnja

1.Proces pražnjenja sabirnih i septičkih jama uključuje:

  • dolazak na mjesto rada
  • ispumpavanje sabirne ili septičke jame
  • zatvaranje poklopaca sabirne ili septičke jame
  • ispunjavanje radnog naloga i potpis naručitelja
  • odvoz fekalija na CUPOV ZAPREŠIĆ

Ostale informacije

Specijalno vozilo – slivničar može ispumpati maksimalno 6000 litara fekalija, pod uvjetom da se vozilo nalazi na ravnom terenu. Maksimalna duljina usisnih crijeva od vozila do sabirne ili septičke jame je 28 m. Ako se sabirna ili septička jama nalazi na većoj udaljenosti od 28 m, posebnim dostavnim vozilom dopremaju se dodatna usisna crijeva, te se naplaćuje po cijeni za veću udaljenost sabirne ili septičke jame od 28 m. Maksimalna visinska razlika između mjesta gdje stoji vozilo i dna sabirne ili septičke jame može biti do  – 7 metara. Rad se može obaviti kada vanjska temperatura nije niža od – 1˚ C, i kada to dozvole vremenski uvjeti. Naručitelj mora osigurati nesmetan pristup vozilu, tvrdi put u dovoljnim gabaritima za prolaz vozila ( širina puta, krošnje drveća, objekti uz put i dr. )

2.Proces odštopavanja internog sustava odvodnje uključuje:

  • prijevoz iz garaže do mjesta rada
  • otvaranje kanalskih poklopaca odštopavanje i ispiranje kanalizacije
  • odlazak na punjenje vode u slučaju potrebe zatvaranje kanalskih poklopaca
  • ispunjavanje radnog naloga i potpis naručitelja
  • povratak u garažu

Ostale informacije

Odštopavanje i ispiranje internog sustava odvodnje otpadnih voda može se raditi isključivo na dijelu kanalizacije koji je ugrađen u zemlji i u koji je moguć pristup iz kanalskih okana. Instalacije odvodnje u objektima nije moguće odštopavati i ispirati našim specijalnim vozilom kanalđetom. Najmanji profil kanala koji je moguće odštopati i isprati je ø 100 mm, pod uvjetom da nema ugrađenih koljena od 90 stupnjeva. Ako nije moguće sa crijevom za odštopavanje ući u kanal zbog visoke razine otpadne vode u kanalskom oknu, potrebno je dodatno angažirati i specijalno vozilo – slivničara kako bi ispraznili kanalsko okno i omogućili ulaz crijeva u kanasku cijev. Također, ako se radi o većoj količini krutih tvari u internom sustavu odvodnje, iste je potrebno ispumpati i odvesti na deponiju kako ne bi završili u javnom sustavu odvodnje ako je korisnik spojen na javni sustav odvodnje otpadnih voda. Radno vrijeme specijalnih vozila računa se od polaska iz garaže do povratka u istu.