Odluka o rabatu za domaćinstva

Na temelju članka 13. društvenog ugovora Zaprešić d.o.o. i članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03), direktor društva donio je

O D L U K U

kojom se, za domaćinstva, kod usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama s odvozom fekalija na odlagalište, na osnovnu cijenu odobrava:

– rabat od 25% u I zoni (do 10 km)
– rabat od 35% u II zoni (od 10 do 20 km)

Ova odluka primjenjuje se od 1. kolovoza 2009. godine i sastavni je dio cjenika koji se primjenjuje od 1. kolovoza 2009. godine.

Ur.broj: 5522/09
Zaprešić, 31.07.2009.

Direktor
 Željko Majcen, upr.prav.