Reklamacije računa

Mole se korisnici da za eventualne reklamacije računa OBAVEZNO dostave trenutno stanje vodomjera.