Radovi na vodovodnoj mreži

Zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu, 21. listopada 2020. godine, od 09.00 do 13.00 sati neće biti opskrbe vodom na području općina:

– MARIJA GORICA

– PUŠĆA

  • Naselja: Marija Magdalena, Hruševec Pušćanski, Dubrava Pušćanska – dio visoke zone Gornja Pušća

– DUBRAVICA 

  • Naselja: Pologi, Bobovec – Zagrebačka ulica sa odvojcima

– GRAD ZAPREŠIĆ 

  • Naselje: Hruševec Kupljenski – gornja zona 

U slučaju lošeg vremena radovi će biti odgođeni!

Opskrba pitkom vodom vršiti će se autocisternom!

Molimo cijenjene građane da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe očiste mrežice na slavinama.

Zahvaljujemo na razumijevanju.