O računima

Kad dobijete račun komunalnih usluga, uz njega se ponekad nalazi i priložena obavijest. Korisno je da takovu obavijest, ukoliko je dobijete, pročitate. Ponekad se na toj obavijesti nalaze informacije koje Vam mogu koristiti! Zaprešić d.o.o. i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. na taj način obavještavaju svoje korisnike npr. o promjeni cijena komunalnih usluga, o promjeni načina obračuna komunalnih usluga, o terminima odvoza krupnog otpada za pojedina područja, o promjeni termina redovnog tjednog odvoza, o redovnoj zamjeni vodomjera, te se prema potrebi daju i druge informacije ili upute koje su za Vas specifične a nisu Vam posebno dostavljene, a mogu Vam pomoći da naše usluge koristite na najbolji mogući način.

Korisnik ste usluga vodoopskrbe, odvodnje ili odvoza komunalnog otpada, a računi vam ne stižu redovno mjesečno na vašu adresu? Molimo da pročitate ove upute i preporuke:
1. Uvjeti za redovnu dostavu računa komunalnih usluga
 • Ispravno ime i prezime korisnika na računu
 • Ispravna adresa, odnosno naziv mjesta, ulice i kućni broj na vašem računuu
 • Ispravni poštanski broj vaše pošte na vašem računuu
 • Istaknuti ispravni kućni broj na vašem objektuu
 • Dostupni poštanski sandučić uz vaš objektu
 • Istaknuto ispravno ime i prezime na sandučićima u zgradamau
2. Što ste obavezni učiniti da vam računi uredno stižu na vašu adresu?
 • Prijaviti promjenu korisnika ukoliko je neispravno naveden na računu
 • Prijaviti ispravnu adresu ukoliko na računu stoji neispravna adresa
 • Prijaviti promjenu naziva vaše ulice i /ili kućnog broja
 • Istaknuti ispravni kućni broj na vidljivom mjestu na vašem objektu
 • Pribaviti poštanski sandučić ukoliko ga nemate i montirati ga na dostupnom mjestu
3. Koje su obaveze dostavljača računa?
Dostavljač računa, neovisno da li je djelatnik Zaprešića d.o.o., Hrvatske pošte ili Cityex-a, dužan je ubaciti kuvertu s računom u sandučić pripadajući adresi i kućnom broju koji su navedeni na računu, odnosno dužan je ubaciti kuvertu s određenim prezimenom u sandučić s tim prezimenom u zgradi odgovarajuće adrese koja se nalazi na računu. Dostavljač nije dužan istraživati niti se raspitivati u susjedstvu gdje bi mogao uručiti račun na kojem je nepostojeće prezime, nepostojeća ili neispravna adresa ili kućni broj, te ako ne postoji poštanski sandučić ili je dostavljaču nedostupan.

Svi naši korisnici – fizičke osobe mogu zatražiti da im se ispostavljeni redovni mjesečni računi za komunalne usluge umjesto dostave na kućnu adresu dostavljaju na e-mail. Ovu uslugu moguće je zatražiti putem obrasca Zahtjev za dostavu računa osnovnih komunalnih usluga putem elektroničke pošte koji je potrebno ispuniti i poslati. E-mail adresa na koju se zahtjev šalje automatski je postavljena kroz opciju “Pošalji”. Ovakav zahtjev moguće je poslati isključivo na način kako je ovdje navedeno, svi zahtjevi poslani poštom ili zatraženi usmeno neće se smatrati zaprimljenima.

Ukoliko korisnik odluči da ne želi više račune zaprimati na ovaj način, potrebno je ispuniti obrazac Otkaz dostave računa osnovnih komunalnih usluga putem elektroničke pošte i poslati ga kroz opciju “Pošalji”.

Fizička osoba – korisnik ove usluge odgovoran je za točnost korisničkih podataka, te je u obavezi dojaviti svaku promjenu, kao i eventualnu promjenu e-mail adrese na koju se dostavljaju računi. U tom slučaju korisnik ispunjava i zahtjev za otkaz usluge i novi zahtjev za uspostavljanje usluge. Korisnicima – fizičkim osobama koji će zahtijevati dostavu računa putem e-maila, Zaprešić d.o.o. više neće dostavljati račune putem pošte, odnosno računi u papirnoj formi neće se više dostavljati na kućnu adresu korisnika.

Ova usluga nije omogućena za pravne osobe i obrte koji i nadalje mogu primati ispostavljene račune u pisanoj formi i isključivo dostavom na adresu.

Iz nekog razloga niste zaprimili račun za komunalne usluge i želite da Vam se izda i dostavi kopija računa? Da bi Vam dostavili kopiju računa potrebno je uputiti zahtjev našem odjelu obračuna i naplate komunalnih usluga. U zahtjevu je obavezno potrebno navesti:
 • Korisničku šifru, ime i prezime korisnika i OIB
 • Mjesec i godina za koji se traži izdavanje kopije računa
 • Adresu ili e-mail adresu na koju tražite da Vam se kopija računa dostavi
Zahtjevima za izdavanje kopija računa bez gore navedenih podataka neće se moći udovoljiti. Zahtjev možete podnijeti putem pošte na adresu Zaprešić d.o.o., Odjel obračuna i naplate komunalnih usluga, 10290 Zaprešić, Zelengaj 15, na telefon 3310-315 ili na e-mail bbranjug@komunalno-zapresic.hr. Također, zahtjev možete podnijeti i usmeno, na našem šalteru informacija, Zelengaj 15 (radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati), gdje će Vam kopija računa biti odmah izdana. Za izdavanje na šalteru potrebna Vam je također korisnička šifra, ime i prezime korisnika i OIB. Moguće je zatražiti kopiju računa izdanog samo do godine dana unatrag, a izdavanje i slanje kopije računa je besplatno, odnosno ta usluga se posebno ne naplaćuje.

(Zakon o zaštiti potrošača, NN 41/14)

ZAPREŠIĆ d.o.o.
10290 Zaprešić, Zelengaj 15
FAX: 3310524
e-mail: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr

Potrošač može podnijeti pisani prigovor na slijedeći način:

 • Osobno predajom pisanog prigovora na urudžbiranje u sobi broj 1
 • Poštom na adresu sjedišta poduzeća
 • Putem faksa
 • Putem e-maila

Na pisani prigovor potrošaču će od strane stručnih službi poduzeća biti odgovoreno pisanim putem u roku 15 dana.

Ukoliko potrošač smatra da su dobivenim odgovorom povrijeđena njegova prava kao potrošača, može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača . Reklamacija se podnosi u pisanom obliku na adresu poduzeća, sa naznakom – Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača. U roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije potrošač će dobiti odgovor.

Sa radom Povjerenstva za zaštitu potrošača možete se upoznati na poveznici povjerenstvo za reklamacije.

Nastavno potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak sukladno Zakonu o općem upravnom postupku koji se odnosi na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga.

Korisnici usluga vodoopskrbe i odvodnje i zbrinjavanja otpada dužni su svaku promjenu ili dopunu korisničkih podataka odmah dojaviti isporučitelju usluga Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. odnosno Zaprešiću d.o.o. Pod korisničkim podacima koje je korisnik u obavezi dati isporučitelju i koje mora sadržavati svaka korisnička šifra 1 podrazumijevaju se slijedeći podaci:

 • prezime i ime korisnika
 • OIB korisnika
 • adresa potrošačkog mjesta
 • adresa dostave računa

Promjena korisničkih podataka može uslijediti radi promjene imena ili prezimena, promjene vlasništva (kupoprodaja,nasljeđivanje) ili sklapanja ugovora o najmu, te zbog promjene naziva ulice ili kućnog broja potrošačkog mjesta ili adrese dostave računa (ukoliko se razlikuje od adrese potrošačkog mjesta). Ime, prezime i adresa moraju odgovarati podacima na važećoj osobnoj iskaznici. Dopuna korisničkih podataka potrebna je ukoliko su za neku korisničku šifru nepotpuni korisnički podaci, odnosno ako neki od korisničkih podataka nedostaje(najčešće OIB i vezano uz to prezime i ime djelomično neispravno).

Korisnički podaci istaknuti su na svakom ispostavljenom računu, te je korisnik u obavezi prekontrolirati ih i po potrebi dopunu ili promjenu odmah dojaviti isporučitelju usluge.

Promjena korisničkih podataka obavlja se osobnim dolaskom korisnika u naše sjedište, Zaprešić, Zelengaj 15, na šalter informacija i reklamacija u vremenu od 8 do 13 sati (pauza od 11 do 11,30) svaki dan od ponedjeljka do petka, gdje se ispunjava i potpisuje upitnik (prijavnica) o promjeni korisničkih podataka, te se prilaže potrebna dokumentacija. Ovisno o nastaloj promjeni prilaže se vlasnički list, ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o najmu i sl. Korisnik prilaže i kopiju osobne iskaznice, te potvrdu o OIB-u. Kopiranje originalnih dokumenata besplatno se može obaviti na licu mjesta.
Iznimno, prijavu promjene korisničkih podataka i dostavu dokumentacije moguće je, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, obaviti i poštom odnosno putem e-maila i to samo ukoliko se korisnik o tome unaprijed telefonom dogovori s djelatnicom koja radi na promjeni korisničkih podataka. U tom slučaju dobiti će i upute koju dokumentaciju i na koju adresu ili e-mail može tu dokumentaciju dostaviti.

Dopuna korisničkih podataka najčešće se odnosi na nedostajući OIB, a koji su korisnici u obavezi dati isporučitelju javnih usluga Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. odnosno Zaprešiću d.o.o. koji su prema Zakonu o OIB-u korisnici OIB-a. Dostavu OIB-a (ukoliko su ostali korisnički podaci ispravni i potpuni) moguće je obaviti i putem pošte, faksa ili e-maila, slanjem kopije potvrde o OIB-u, sa obaveznom naznakom za koju korisničku šifru se OIB dostavlja.

Prije dopune ili promjene korisničkih podataka korisnik se može o dokumentaciji potrebnoj za dopunu ili promjenu informirati na telefon 3353-510.

1 Korisnička šifra istaknuta je na svakom računu komunalnih usluga i jedinstvena je za usluge vodoopskrbe i odvodnje i zbrinjavanja otpada

Na svakom mjesečnom računu komunalnih ili vodnih usluga iskazano je stanje dugovanja ili preplate.  Do preplate dolazi ukoliko korisnik uplati veći iznos od svog dugovanja po računu, što je odmah iskazano kao preplata na slijedećem mjesečnom računu komunalnih ili vodnih usluga.

Korisnicima koji su u preplati Zaprešić d.o.o. kao i  Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. preplaćeni iznos krajnjeg kupca za usluge koristi za umanjenje iznosa za plaćanje računa.
Na računu se iskazuje ukupan iznos računa za obračunsko razdoblje, iznos preplate i iznos za plaćanje, a na uplatnici je iznos koji je potrebno platiti (iznos računa umanjen za preplatu).“

Preplatu je moguće riješiti na nekoliko načina:
-zatražiti povrat preplaćenog novca
-zatražiti da se preplatom zatvori  slijedeći račun (ili dio računa), te za iznos preplate sam umanjiti uplatu po slijedećem računu (umanjiti iznos iskazan na virmanu)

Povrat preplaćenog novca korisnik će dobiti u roku dan-dva od postavljanja takvog zahtjeva na svoj tekući račun čiju kopiju bankovne kartice mora priložiti uz zahtjev. Zahtjev se predaje Odjelu obračuna i naplate komunalnih usluga (osobno, faksom ili e-mailom).

Sve dogovore oko rješavanja preplate moguće je osim osobnim dolaskom provesti  i telefonski (kontakt telefoni nalaze se na web stranici u rubrici Kontakti) ili putem e-maila zsluzbe@komunalno-zapresic.hr .

Na svim računima vodoopskrbe i komunalnih usluga koji su ispostavljeni fizičkim osobama, nalaze se priložene UPLATNICE. Priložene uplatnice NISU račun, već su pomoćno sredstvo korisnicima kod plaćanja obaveze iskazane na računu. Priložena uplatnica sadrži sve elemente računa koji su potrebni za plaćanje, neovisno o načinu plaćanja, a koji su programski preslikani odnosno ugrađeni i u bar- kod na uplatnici.

Kod korištenja uplatnice na šalterima banaka, pošte, FINE, na našim blagajnama te u nekim trgovačkim centrima uplatnica se putem bar- koda DIREKTNIM UČITAVANJEM unosi u sustav, te nisu potrebna (niti dozvoljena) nikakva dodatna upisivanja u sustavu, niti promjene u odnosu na uplatnicu. To osigurava ispravno povezivanje uplate s obavezom korisnika po ispostavljenom računu.

Kod plaćanja putem internet bankarstva korisnik mora voditi računa da TOČNO i potpuno upiše slijedeće elemente:

 • račun (IBAN) izdavatelja računa, odnosno  primatelja uplate (pri čemu internet bankarstvo – banka osigurava mogućnost provjere računa primatelja)
 • model plaćanja
 • poziv na broj

Ukoliko korisnik unese netočno neki od navedenih elemenata, neće biti moguće provesti plaćanje.
Napominjemo da se najveći broj reklamacija da se uplata nije mogla provesti dešava zbog krivo upisanih podataka kod plaćanja. Mnogi korisnici internet bankarstva koriste predloške, pa ne provjeravaju model plaćanja i poziv na broj na uplatnici, već improviziraju (mijenjaju model ili poziv na broj) dok im uplata ne prođe – to nije ispravno, jer ta i takva uplata neće biti direktno povezana s obavezom.  Sređivanje i povezivanje takvih uplata iziskuje dodatno (ručno) usklađenje, što može izazvati i neispravno iskazivanje dugovanja na slijedećem računu, odnosno sve dok se takva nepovezana uplata ne identificira i ne poveže s obavezom.

Obavezno je  stoga kod plaćanja računa internet bankarstvom upisati točno (osim IBAN-a primatelja) model plaćanja i poziv na broj kako su navedeni na uplatnici priloženoj uz račun.
Kao dodatnu informaciju navodimo da je za plaćanje vodoopskrbe i komunalnih usluga od 2017. uveden MODEL PLAĆANJA  01, a  POZIV NA BROJ sadrži uvijek šifru partnera (ne mijenja se) –  godinu i mjesec (mijenja se) – kontrolni broj (mijenja se). Kod unosa podataka za plaćanje, kao i kod korištenja predložaka potrebno je o tome voditi računa.

Zahvaljujemo svim korisnicima koji ispravno koriste uplatnice jer na taj način osiguravaju ispravnu evidenciju i povezivanje svojih uplata s obavezama po računima za vodoopskrbu i komunalne usluge!