22 srpanj, 2021

Privremena regulacija prometa – Savska ulica

Zbog radova na kanalizacijskoj mreži djelomično će biti zatvorena Savska ulica. Promet će se odvijati jednom trakom, pa molimo vozače za pojačan oprez i poštivanje privremene regulacije prometa. Završetak radova predviđen je krajem srpnja 2021.

15 srpanj, 2021

Privremeno zatvaranje dijela Ulice Ruševje u Zaprešiću

Zbog radova na projektu ,,lzgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Zaprešić” u periodu od 15.07.2021. – 04.08.2021. djelomično će biti zatvoren promet na dionici raskrižja Ulice Ruševje i Avenija hrvatskih branitelja. Radove će izvoditi član zajednice ponuditelja Kamgrad d.o.o.

Zahvaljujemo svim sugrađanima na razumijevanju.

Obavijest putnicima – 172

Odluka o privremenom zatvaranju dijela Ulice Ruševje

 

 

13 srpanj, 2021

Prekid vodoopskrbe – Trg Mladosti

Zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu, 14. srpnja 2021., od 08.00 do 10.00 sati neće biti opskrbe vodom u Zaprešiću:

 • Trg Mladosti k.br. 13, 14

Molimo cijenjene građane da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe očiste mrežice na slavinama.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA   ZAPREŠIĆ d.o.o.

06 srpanj, 2021

Prekid vodoopskrbe – POJATNO

Zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu, 07. srpnja 2021., od 08.00 do 17.00 sati neće biti opskrbe vodom u naselju Pojatno:

 • Ulica Matije Gupca – od k.br. 67 – 127A i od k.br. 70 – 108
 • Bedenikova ulica 1
 • Ulica Ljudevita Gaja od k.br. 1 – 17D i od k.br. 2 – 12B
 • Odvojak Gajeve ulice
 • Kratka ulica

U navedenom vremenu biti će u prekidu isporuka pitke vode, a isporuka vode vršiti će se autocisternom koja će biti parkirana kod OŠ Pojatno (Ulica Matije Gupca 90)!

Molimo cijenjene građane da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe očiste mrežice na slavinama.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

01 srpanj, 2021

Pripajanje VIO BISTRA

Dana 01.07.2021. godine, Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. pripojeno je društvo Vodoopskrba i odvodnja Bistra d.o.o., a sva imovina, prava i obveze su prenesene na sveopćeg pravnog slijednika, Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Za korisnike na području općine Bistra očitanja vodomjera obavit će se tijekom srpnja 2021. godine temeljem čega će im biti i ispostavljen račun za konačni obračun potrošnje vode.

Obavještavaju se korisnici da ne vrše uplate po akontacijskim ratama izdanim od strane VIO Bistra d.o.o. Sve uplate koje su izvršene po akontacijskim ratama, na račun PBZ d.d., a u korist ViO Bistra d.o.o., biti će evidentirane u poslovnim knjigama ViO Zaprešić d.o.o.

Daljnja očitanja vodomjera vršit će se mjesečno te će se  korisnicima ispostavljati mjesečni računi prema važećem cjeniku Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. objavljenom na internetskim stranicama društva.

18 lipanj, 2021

Prekid vodoopskrbe u gradu Zaprešiću

Zbog radova na vodovodnoj mreži od ponedjeljak, 21. lipnja 2021. do završetka radova, u periodu od 09.00 do 16.00 sati neće biti opskrbe vodom u gradu ZAPREŠIĆU:

 • Ulica Jože Malekovića od k.br. 25 do k.br. 39
 • Ulica Maria Brašića

Opskrba pitkom vodom vršiti će se preko hidranta u Ulici Jože Malekovića kod k.br. 44!

Molimo cijenjene građane da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe očiste mrežice na slavinama.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

12 lipanj, 2021

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje direktora

Na temelju čl. 23. Društvenog ugovora ZAPREŠIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti., Zaprešić, Zelengaj 15, točke IX. Odluke Glavne skupštine društva ZAPREŠIĆ d.o.o. o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora društva od 11.6.2021. g  te čl. 28. Zakona o vodnim uslugama (N.N. 66/19), čl. 14. Društvenog ugovora VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zaprešić,  Zelengaj 15, točke IX. Odluke Skupštine društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora društva od 11.6.2021. g., direktor društva ZAPREŠIĆ d.o.o. objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje direktora trgovačkog društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i  direktora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za izbor direktora trgovačkog društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i  direktora trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić, Zelengaj 15.

Izabrani kandidat obavljati će istovremeno poslove direktora u oba trgovačka društva.

 

II.

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, odredbama Zakona o radu, odredbama Društvenog ugovora ZAPREŠIĆ d.o.o. i odredbama Društvenog ugovora VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.,  kandidat za imenovanje direktora Društva mora ispunjavati posebne uvjete kako slijedi:

 • završeni specijalistički diplomski stručni studij ili završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili VII/1 stupanj stručne spreme prema propisima prije donošenja Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju,
 • rukovodne i organizacijske sposobnosti koje se u suštini i u načelu procjenjuju na temelju izrađenog, obrazloženog i obranjenog Programa rada Društva za mandatno razdoblje,
 • ukupno radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina na rukovodnim poslovima,
 • nepostojanje zapreka iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

 

III.

Imenovanje direktora Društva vrši se na rok utvrđen Društvenim ugovorom ZAPREŠIĆ d.o.o. odnosno Društvenim ugovorom VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

 

 

IV.

Uz pisanu ponudu i životopis kandidat je dužan dostaviti dokumente, u originalu ili ovjerenom prijepisu, kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke II. ovog javnog natječaja.

Kandidat je dužan dostaviti i pisane Programe rada Društava za naredno mandatno razdoblje, te će mu se u otvorenom roku za dostavu ponude, po prethodnoj najavi, omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju, odnosno prezentirati potrebni podaci vezani uz rad i poslovanje Društava.

 

V.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17 i 98/19) dužni su pored dokaza o ispunjavanju gore navedenih uvjeta dostaviti i sve dokaze iz čl. 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH www.https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje -843/843

 

VI.

Javni natječaj je otvoren do 23. lipnja 2021. godine do 12:00 sati.

 

VII.

Ponude se podnose na adresu:  ZAPREŠIĆ d.o.o., 10290 Zaprešić, Zelengaj 15, u zatvorenoj omotnici s naznakom ¨Natječaj za direktora društva ZAPREŠIĆ d.o.o. i VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.– ne otvaraj¨

Nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

11 lipanj, 2021

IZVANREDNA OBAVIJEST – OŠTEĆENJE CJEVOVODA SAVSKA ULICA

Uslijed radova na izvođenju kanalizacije oštećen je vodoopskrbni cjevovod čime je prekinuta opskrba pitkom vodom u Savskoj ulici (od raskrižja Ulice Pavla Lončara do Ulice Jože Malekovića)

Planirani otklon kvara je 15.00h

Molimo cijenjene građane da nakon ponovne uspostave vodooprskrbe očiste mrežice na slavinama.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

08 lipanj, 2021

Privremeni prekid vodoopskrbe u općini LUKA 09.06.2021.

Zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu, 09. lipnja 2021., od 08.00 do 17.00 sati neće biti opskrbe vodom u općini LUKA:

 • Izletnički put
 • Pođunđek
 • Posavci
 • Krajska ul. 1
 • Ul. Dubravka Ožegovića
 • Ul. Branka Masnajka
 • Ul. Nikole Halpera
 • Nova ulica 4
 • Ul. Josipa Kolara 2
 • Herendići
 • Rihteri
 • Kozjak 2

Opskrba pitkom vodom vršiti će se autocisternom koja će kružiti navedenim područjem!

Molimo cijenjene građane da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe očiste mrežice na slavinama.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

01 lipanj, 2021

Ulica Žebčev brijeg – zatvaranje prometa

Zbog izvođenja radova na projektu ,,lzgradnja, rekonstrukcija i sanacija kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže aglomeracije Zaprešić”, u periodu od 02.06.2021.-02.07 .2021. za sav promet zatvara se Ulica Žebčev brijeg u naselju Pojatno.