Nadzor i upravljanje

Nadzor i upravljanje sustavom odvodnje otpadnih voda vrši se daljinski, putem telemetrije koja prema zadanim parametrima sama upravlja radom crpki u svim crpnim stanicama.

Tako svaka crpna stanica ima ugrađenu opremu za nadzor i upravljanje, te su za svaku crpnu stanicu zadani parametri po kojima crpke moraju raditi. Parametri su određeni u odnosu na količinu otpadne vode koja ulazi u crpnu stanicu, a podatke za rad crpki daje mjerenje razine otpadne vode, odnosno nivo sklopke tamo gdje se ne mjeri razina.

Svi podaci o radu crpnih stanica i drugih objekata, kao što su mjerna mjesta, meteorološke stanice i sl. dolaze daljinskom vezom u centar telemetrije koji se nalazi na crpilištu Šibice, Crpilište je odabrano zbog rada 24 sata dnevno, tako da se može odmah reagirati u slučaju nepravilnog rada ili kvara na objektu.

Svi alarmni podaci dolaze i putem SMS poruka odgovornim osobama na mobilne telefone, te isti po potrebi odmah odlaze na teren i rješavaju problem. Osim toga neki problemi mogu se riješiti i daljinski preko mobitela jer je programsko rješenje napravljeno tako da se većina komandi može poslati putem mobitela, a za što su ovlaštene i imaju mogućnost samo određene osobe.

U sustavu telemetrije trenutno je 36 objekata, što crpnih stanica što mjernih mjesta.

Svaki novi objekt u sustavu odvodnje otpadnih voda oprema se i za daljinski nadzor i upravljanje.

U sustavu daljinskog nadzora i upravljanja imamo ukupno 68 crpki raznih karakteristika i proizvođača, te 9 mjerača protoke otpadnih voda.