Kontrola kvalitete vode

Izvješće o kvaliteti vode 20.06.2023

Kvaliteta vode za piće vodocrpilišta Šibice prati se prema Programu sustavne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće, usklađenom prema Pravilniku o parametrima sukladnosti , metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) i Programu monitoringa izvorišta vode za piće namijenjenih javnoj vodooprskrbi u Republici Hrvatskoj, a provodi se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz Zagreba i internom kontrolom u našem laboratoriju.

Kvaliteta vode za piće prati se preko uzorkovanja bunara na zahvatu i hidranata na vodoopskrbnoj mreži.

Ispitivanja  se vrše na bunarima pojedinačno /B-0, B-1, B-2, B-3, B-4/, kvartalno:

  • 4 x analizom C prema programu monitoringa izvorišta vode

Na zbirnom hidrantu Šibice ispitivanja se vrše tjedno:

  • 7 x analizom B + pesticidi + triazin,
  • 1 x analizom B + pesticidi + triazin + radioaktivnost i
  • 44 x analizom A

Vodoopskrbna mreža se ispituje tjedno:

  • 52 x naizmjenicno na 3 mjesta analizom A na ukupno 12 hidranata, odnosno min. 13 x na svakom hidrantu.

Terenska ispitivanja, uzorkovanje, kao i dostavu uzoraka za A i B analize obavljaju naši djelatnici.

Prema potrebi , u izvanrednim okolnostima,  kontrola se intenzivira.

Internom kontrolom u našem laboratoriju, kvaliteta vode za piće prati se preko uzorkovanja bunara na zahvatu i hidranata na vodoopskrbnoj mreži, analizom koja  obuhvaća fizikalno kemijske i mikrobiološke pokazatelje: temperatura vode, mutnoća, boja, miris, pH, vodljivost, otopljeni kisik, zasićenost kisikom, slobodni klor,  koliformne  bakterije, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, enterokoki, broj kolonija u 1 ml na 37°C i broj kolonija u 1 ml na 22°C.

Dezinfekcija vode za piće vrši se na vodocrpilištu Šibice kontinuirano plinovitim klorom preko automatske klorinatorske stanice na 0,35 mg/l slobodnog rezidualnog klora.
Kontrola slobodnog rezidualnog klora vrši se svakodnevno na vodocrpilištu i na hidrantu u Šibicama, Zagrebačka ulica, nasuprot kbr 97, a dva puta tjedno na kontrolnim točkama sustava.

Voda za piće iz vodoopskrbnog sustava Šibice zdravstveno je ispravna i u skladu s Pravilnikom o parametrima sukladnosti , metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).

Obavijesti

Obrasci

Postavite pitanje

Česta pitanja

Cijene

O računima