2021. godina

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova – 2021.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2020. godinu koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 28/2016) i člancima 5.-7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) naručitelj ažurira Registar ugovora koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2020. godina

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2020. godinu koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 28/2016) i člancima 5.-7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) naručitelj ažurira Registar ugovora koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2019. godina

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova – 2019.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2019. godinu koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 28/2016) i člancima 5.-7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) naručitelj ažurira Registar ugovora koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2018. godina

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 28/2016) i člancima 2.-4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) čelnik naručitelja donosi Plan nabave za 2018. godinu koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 28/2016) i člancima 5.-7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) naručitelj ažurira Registar ugovora koji je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave RH na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2017. godina

Registar ugovora i okvirnih sporazuma VIO

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave za nabavu roba, usluga i radova – 2017.

Odluka sa obrazloženjem za plan nabave 2017.

Plan nabave 2017. godina

1. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu VIO

2. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu VIO

2016. godina

Plan nabave za 2016. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sklopljenih u 2016. godini

2015. godina

Odluka, upute, obrazloženje za plan nabave 2015.

Plan nabave osnovnih sredstava, radova i usluga u 2015. godini

Plan nabave roba u 2015. godini

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma VIO 2015

2014. godina

Odluka, upute, obrazloženje za plan nabave 2014.

Plan nabave osnovnih sredstava u 2014. godini

Plan nabave radova u 2014. godini

Plan nabave roba u 2014. godini

 

Sukob interesa

Temeljem članka 80.,  stavak 2, točka 1 ZJN (2016), Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

Popis izjave o sukobu interesa

Obrasci izjava

Izjava o nekažnjavanju za fizičke osobe

Izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt

Skupna izjava o nekažnjavanju za gospodarski subjekt i sve fizičke osobe

Izjava o plaćanju javnih davanja