Informacije i savjeti

1. Radi sprečavanja, odnosno ranog otkrivanja te pravovremenog otklanjanja gubitka na kućnoj instalaciji (od vodomjera do potrošnih mjesta u kući), bilo bi poželjno barem jedanput mjesečno provjeriti ispravnost te instalacije.
Provjera se vrši tako da se zatvore sva izljevna mjesta u kući, a na vodomjeru kontrolira da li indikator potrošnje ( zvjezdica na vodomjeru ) miruje. Ako miruje, znači da gubitka nema, a ako se vrti, to je siguran znak gubitka vode na štetu potrošača i potrošač ga mora pronaći i otkloniti o vlastitom trošku, jer se radi o istjecanju vode na mjerenom dijelu vodovodne instalacije koja je u sustavu održavanja potrošača.
Želite li utvrditi koliku Vam štetu otkriveni gubitak donosi, tada uz vremensku kontrolu putem sata i očitanja protoka na vodomjeru možete lako utvrditi gubitak u l/min, na sat ili u m3 na dan, a što uz množenje s cijenom daje financijski gubitak.

2. Preporučujemo da potrošači, odnosno vlasnici nekretnina (u kojima stalno ili povremeno borave), koje su spojene na javnu vodoopskrbnu mrežu prije svakog dužeg izbivanja (godišnji odmor, putovanje, rad u inozemstvu), zatvore dotok vode na drugom ventilu (iza vodomjera) u vodomjernom oknu.

3. Prije zime, u studenom ili početkom prosinca, provjerite da li je vodomjer zaštićen od smrzavanja, jer oštećenjem i smrzavanjem vodomjera može doći do nekontroliranog istjecanja vode i znatnih materijalnih šteta.

4. Na individualnim gradilištima i nenastanjenim kućama, nakon svakog prekida radova ili prekida boravka, obavezno zatvorite ventil iza vodomjera.

5. Obavijestite nas ako uočite bilo kakvo istjecanje vode u priključnom oknu ili oštećenje vodomjera.

6. Ventil iza vodomjera pripada kućnoj instalaciji, popravlja se i mijenja na trošak potrošača. Regulator tlaka iza vodomjera ugrađuje i održava potrošač, odnosno serviser odabran od strane potrošača, a mora biti ugrađen na mjerenom dijelu vodovodne instalacije iza vodomjera.

7. Održavanje vodomjernog okna, vodomjernog ormarića i prostorija u kojima je vodomjer ugrađen, dužnost je potrošača, a radnicima Zaprešić d.o.o. treba biti osiguran pristup do vodomjera. Zaključavanje vodomjernih okana kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno.

Obustava usluga vodoopskrbe krajnja je mjera koja se poduzima prema korisnicima koji imaju višemjesečno dugovanje i koji mjesecima ne plaćaju uslugu vodoopskrbe, te imaju visoki redovni dug, a najčešće i dugovanje po ovrhama koje se u duljem vremenskom periodu ne podmiruju. Na računima komunalnih usluga redovito je iskazano stanje dugovanja uz poziv da se dugovanje podmiri i opomenu da zbog dugovanja može biti poduzeta i mjera obustave usluge vodoopskrbe.

Obustava usluge vodoopskrbe provodi se skidanjem vodomjera u vodomjernom oknu od strane ekipe vodoinstalatera koja izlazi na teren prema ispostavljenom nalogu za isključenje.

Da bi usluga vodoopskrbe bila ponovno uspostavljena potrebno je podmiriti cjelokupni dug.

Informaciju o ukupnom dugovanju (iako je ono iskazano i na računima komunalnih usluga) moguće je dobiti na telefon odjela za obračun i naplatu komunalnih usluga 3314395, a uvid u stanje dugovanja po mjesecima, odnosno knjigovodstvenu karticu moguće je dobiti na šalteru informacija u Pavla Lončara 2. Dugovanje se može podmiriti u svakoj banci, na pošti ili u FINI, a također i na našoj blagajni. Na našoj blagajni dugovanje se može podmiriti i putem kreditnih kartica ukoliko korisnik njima raspolaže.

Nakon podmirenja duga potrebno je platiti i troškove skidanja i ponovnog priključenja vodomjera. O ovim troškovima moguće je dobiti informaciju u službi vodoopskrbe na Trgu žrtava fašizma 8, odnosno na telefon vodoopskrbe 3353510. Ponovna usluga vodoopskrbe biti će uspostavljena nakon podmirenja tih troškova. Kako bi izbjegli ovu krajnju mjeru, te dodatne troškove oko ponovnog priključenja, pozivamo sve korisnike da redovno podmiruju svoja dugovanja, a eventualna kašnjenja svedu na najmanju moguću mjeru.

Mnogi građani s područja Grada Zaprešića i okolnih općina obraćaju nam se sa zamolbama i zahtjevima za razne olakšice u dogovanjima za komunalne usluge, a na osnovu svog socijalnog ili zdravstvenog statusa. Zaprešić d.o.o. ne može i nije ovlašten utvrđivati status svojih korisnika u smislu socijalne ugroženosti, već se za ta pitanja građani trebaju obratiti svojoj jedinici lokalne samouprave, koja će ukoliko za to postoje elementi , svojim aktom utvrditi status socijalno ugrožene osobe odnosno obitelji, te o tome doneseni akt dostaviti Zaprešiću d.o.o. na provedbu.

Olakšice koje socijalno ugrožene osobe, odnosno obitelji mogu koristiti pri obračunu komunalnih usluga odnose se isključivo na umanjenu cijenu vodoopskrbe i to na način kako je sukladno zakonskim propisima navedeno u Odluci o cijeni vodnih usluga , u Članku 7. koji glasi:

“Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani utvrđuje se u visini od 60% cijene utvrđene tarifom, a za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe domaćinstva.
Količina vode nužne za osnovne potrebe domaćinstva iznosi 2 m3 po članu domaćinstva mjesečno.
Socijalno ugrožene građane, kao i broj članova domaćinstva socijalno ugroženih građana utvrđuju jedinice lokalne samouprave svojim aktom.

Jedinica lokalne samouprave u obavezi je Zaprešiću d.o.o. nadoknaditi razliku u cijeni usluge javne vodoopskrbe za socijalno ugrožene građane koje utvrdi svojim aktom, a na osnovu tromjesečnih obračuna ispostavljenih od strane Zaprešića d.o.o. ”

Akt o socijalnoj ugroženosti koje donose jedinice lokalne samouprave za svoje građane sukladno Članku 7. Odluke o cijeni vodnih usluga ne može se koristiti za druge svrhe. Zaprešić d.o.o. primijenjivati će za korisnika umanjenu cijenu vodoopskrbe na obračun od slijedećeg mjeseca nakon dostave akta o socijalnoj ugroženosti, pa do opoziva tog akta od strane jedinice lokalne samouprave. Doneseni akt nije moguće primjenjivati unatrag na već obračunate usluge, niti za otpis ili umanjenje već obračunatih usluga odnosno ispostavljenih računa.

Voda je izvor života koji omogućuje život na zemlji, a istovremeno je jedan od najugroženijih prirodnih resursa. Potrebe za pitkom vodom u svijetu su sve veće, a zalihe su svakim danom sve manje. Ušteda na vodi neće samo smanjiti vaše režije, nego ćete na taj način i pridonijeti očuvanju okoliša.
Vodu možete štedjeti na mnogo načina od kojih mi navodimo samo neke:

 • Koristite tuš umjesto kupanja u kadi – za tuširanje je potrebno upola manje vode
 • Dok perete zube ili se brijete – zatvorite vodu
 • Vodu iz slavina puštajte u slabijem mlazu
 • Ugradite vodokotliće s dvojnim ispustom vode. Noviji vodokotlići imaju mogućnost puštanja različite količine vode. Tako ćete uz istu učinkovitost potrošiti tek 6 litara vode u odnosu na one starinske od 18 litara.
 • Koristite perilicu za pranje posuđa
 • Ljeti čuvajte boce s vodom u hladnjaku, umjesto otvaranja slavina i puštanja vode da teče kako bi bila hladnija
 • Vodu od ispiranja salate i ostalog povrća koristite za zalijevanje cvijeća
 • Skupljajte kišnicu za zalijevanje vrta, travnjaka i cvijeća
 • Kontrolirajte brtve na slavinama i vodomjere – provjerite da li u Vašem domu voda nekontrolirano curi. Curenje od jednog mililitra u sekundi povećat ce Vašu mjesečnu potrošnju za 2,5 m3

Gledajmo u budućnost i uzmimo u obzir potrebe onih koji ostaju iza nas, našu djecu i buduće generacije, jer voda je neizmjerno bogatstvo a njezinu vrijednost nažalost spoznamo tek kad je nemamo!

Kako bismo ostvarili bržu, efikasniju i kvalitetniju suradnju korisnicima usluga odvoza otpada nudimo korištenje web aplikacije KomNet.
KomNet aplikacija korisnicima omogućava:

 • Pregled očitanja i grafički prikaz kretanja potrošnje vode
 • Pregled zaduženja i uplata po računima, grafički prikaz za tekuću godinu
 • Prijavu očitanja brojila (i automatsko povratno slanje e-mail obavijesti o prijavi očitanja)
 • Prijavu kvara ili reklamacije

Korisnik može dojaviti stanje na vodomjeru svaki mjesec 05. do 24. u mjesecu.

Za registraciju korisnika potrebno je pripremiti jedan do naših računa za vodne usluge kako bi ispravno upisali podatak o nazivu korisnika i pozivu na broj sa računa.