Pročišćavanje

Edukativni kutak

Očuvanje prirode

Uvjereni smo da ćete pomoći u čuvanju naših dragocjenih voda. Čuvajmo našu prirodu i vode.

Postupak prikupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda zahtjevan je, složen i financijski skup proces. Cilj mu je određenim postupcima ukloniti vidljive nečistoće i onečišćujuće tvari iz otpadnih voda naselja, odnosno postići odgovarajući stupanj pročišćavanja kako bi se tako pročišćena voda mogla ispustiti u prirodne prijemnike (rijeke i mora ). Na taj način se osigurava zaštita i očuvanje dobrog stanja voda. Kako bi se osigurao optimalni rad sustava i izbjegli dodatni troškovi, zabranjeno je u sustave javne odvodnje (kanalizacijske sustave) bacati otpad i štetne tvari iz kućanstava i gospodarskih djelatnosti jer to ugrožava predviđeni hidraulički režim toka otpadnih voda u cjevovodima, vodonepropusnost sustava, rad strojeva i kanalizacijskih crpki, tehnički nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje uključujući rad uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. Postupak prikupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda zahtjevan je, složen i financijski skup proces. Cilj mu je određenim postupcima ukloniti vidljive nečistoće i onečišćujuće tvari iz otpadnih voda naselja, odnosno postići odgovarajući stupanj pročišćavanja kako bi se tako pročišćena voda mogla ispustiti u prirodne prijemnike (rijeke i mora ). Na taj način se osigurava zaštita i očuvanje dobrog stanja voda. Kako bi se osigurao optimalni rad sustava i izbjegli dodatni troškovi, zabranjeno je u sustave javne odvodnje (kanalizacijske sustave) bacati otpad i štetne tvari iz kućanstava i gospodarskih djelatnosti jer to ugrožava predviđeni hidraulički režim toka otpadnih voda u cjevovodima, vodonepropusnost sustava, rad strojeva i kanalizacijskih crpki, tehnički nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje uključujući rad uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Sav otpad, materijali i tvari koji se nepropisno odlažu u WC školjke, umivaonike, sudopere i/ili kanalizacijska okna (šahtove) uzrokuju začepljenje vaših odvodnih cijevi ali i probleme u radu cijelog sustava javne odvodnje što nepotrebno povećava troškove sanacija i održavanja.

 

Sve korisnike želimo podsjetiti da se u sustav javne odvodnje ne smiju odlagati niti ispuštati:

Navedeni otpad i materijale zabranjeno je odlagati i drugdje u okoliš već, ovisno o mjestu nastanka i svojstvima, potrebno ih je razvrstati i zbrinuti kao komunalni otpad ili predati na zbrinjavanje ovlaštenim subjektima za zbrinjavanje opasnog otpada, prema propisima o gospodarenju otpadom.