• 1. Cjenik vodnih usluga

  Vodoopskrba - korisnici koji imaju uslugu vodoopskrbe

   FIKSNI DIO
  VARIJABILNI DIOVARIJABILNI DIOFIKSNI DIOVARIJABILNI DIO
  SVI KORISNICIKORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMASOCIJALNO UGROŽENI KORISNICISOCIJALNO UGROŽENI KORISNICI
  kn / mjesečno / korisnikukn / m3kn / m3kn / mjesečno / korisnikukn / m3
  Osnovna cijena22,103,667,4713,262,20
  PDV (13%)2,870,480,971,720,29
  Cijena s PDV-om24,974,148,4414,982,48
  Naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina-3,424,84-3,42
  Naknada za zaštitu-1,351,35-1,35
  Naknada za korištenje-2,852,85-2,85
  UKUPNO24,9711,7617,48414,9810,10
  Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec siječanj 2022. godine.

  Vodoopskrba - korisnici priključeni na sustav odvodnje i pročišćavanja

   FIKSNI DIO
  VARIJABILNI DIOVARIJABILNI DIOFIKSNI DIOVARIJABILNI DIO
  SVI KORISNICIKORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMASOCIJALNO UGROŽENI KORISNICISOCIJALNO UGROŽENI KORISNICI
  kn / mjesečno / korisnikukn / m3kn / m3kn / mjesečno / korisnikukn / m3
  Osnovna cijena22,103,667,4713,262,20
  PDV (13%)2,870,480,971,720,29
  Cijena s PDV-om24,974,148,4414,982,48
  Naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina-3,424,84-3,42
  Naknada za zaštitu-0,950,95-0,95
  Naknada za korištenje-2,852,85-2,85
  UKUPNO24,9711,3617,0814,989,70
  Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec siječanj 2022. godine.

  Odvodnja i pročišćavanje

   FIKSNI DIO
  VARIJABILNI DIOVARIJABILNI DIOVARIJABILNI DIOVARIJABILNI DIOVARIJABILNI DIOFIKSNI DIOVARIJABILNI DIO
  SVI KORISNICIKORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA AGRESIVNE VODEKORISNICI TEHNOLOŠKE VODE IZ INDUSTR. ZDENACA TEHNOLOŠKE VODE IZ INDUSTR. ZDENACA -AGRESIVNE VODESOCIJALNO UGROŽENI KORISNICISOCIJALNO UGROŽENI KORISNICI
  kn / mjesečno / korisnikukn / m3kn / m3kn / m3kn / m3kn / m3kn / mjesečno / korisnikukn / m3
  Osnovna cijena ODVODNJA8,071,113,724,753,724,754,840,67
  Osnovna cijena PROČIŠĆAVANJE5,572,506,507,706,507,703,341,50
  PDV (13%)1,770,471,331,621,331,621,060,28
  Cijena s PDV-om15,414,0811,5514,0711,5514,079,252,45
  Naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina----4,844,84--
  UKUPNO15,414,0811,5514,0716,9318,919,252,45
  Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec siječanj 2022. godine.

 • 2. Cjenik posebnih komunalnih usluga

  Vodoopskrba - ostale vodne usluge

  1.1. USLUGA ISPORUKE VODE PREKO HIDRANSTSKOG NASTAVKA S VODOMJEROM - za korisnike koji su priključeni na sustav odvodnje i pročišćavanja
  1.2. USLUGA ISPORUKE VODE CISTRENOM - za korisnike koji su priključeni na sustav odvodnje i pročišćavanja
  - varijabilni dio (kn/m3)Fizičke osobePravne osobe
  Osnovna cijena - VODA3,667,47
  Osnovna cijena - ODVODNJA1,113,72
  Osnovna cijena - PROČIŠĆAVANJE2,506,50
  PDV (13%)0,952,30
  Cijena s PDV-om8,2219,99
  Naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina3,424,84
  Naknada za zaštitu0,950,95
  Naknada za korištenje2,852,85
  UKUPNO15,4428,63
  2.1. USLUGA ISPORUKE VODE PREKO HIDRANSTSKOG NASTAVKA S VODOMJEROM - za korisnike koji nisu priključeni na sustav odvodnje i pročišćavanja
  2.2. USLUGA ISPORUKE VODE CISTERNOM - za korisnike koji nisu priključeni na sustav odvodnje i pročišćavanja
  - varijabilni dio (kn/m3)Fizičke osobePravne osobe
  Osnovna cijena3,667,47
  PDV (13%)0,480,97
  Cijena s PDV-om4,148,44
  Naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina3,424,48
  Naknada za zaštitu1,351,35
  Naknada za korištenje2,852,85
  UKUPNO11,7617,48
  Fiksni dio cijene vodnih usluga sadržan je u samoj usluzi najma hidrantskog voda odnosno u usluzi dovoza vode cisternom.
  Cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2022. godine.

  Odvodnja - posebne komunalne usluge

  Rbr.Vrsta uslugeJed. mjereOsnovna cijena PDV (13%)Cijena s PDV-om
  RJ ODVODNJA
  3.Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje sa vozilom zapremnine 6 m3
  I zona (do 10 km)</bodvoz494,0064,22558,22
  II zona (10-20 km)odvoz721,0093,23814,73
  4.Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje sa vozilom zapremnine 10 m3
  I zona (do 10 km)</bodvoz552,0071,76623,76
  II zona (10-20 km)odvoz794,00103,22897,22
  5.Pražnjenje i odvoz komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje izvan zona (preko 20km)
  -sa vozilom zapremnine 6m3sat494,0064,22558,22
  -sa vozilom zapremnine 10m3sat552,0071,76623,76
  Za korisnike- kućanstva u I. zoni kod usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpada voda iz individualnih sustava odvodnje sa vozilom 6 m3 i 10 m3, primjenjuje se rabat od 25%.
  Za korisnike- kućanstva u II. zoni kod usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpada voda iz individualnih sustava odvodnje sa vozilom 6 m3 i 10 m3, primjenjuje se rabat od 35%.
  Za usluge pod točkama 3.,4.,5.,ako je udaljenost od vozila do mjesta pražnjenja veća od 28 m, obračunava se dostavno vozilo za dopremu fleksibilnih usisnih cijevi.
  Cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2022. godine.


  Vodoopskrba

  Rbr.Vrsta uslugeJed. mjereOsnovna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  RJ VODOOPSKRBA
  2.1.Usluga zamjene oštećenog vodomjera
  - impulsni -
  Ø 3/4"kom834,40208,601 043,00
  Ø 5/4" i 1"kom1 048,17262,041 310,21
  2.2.Usluga prisilnog skidanja i ponovnog postavljanja vodomjera ( po odluci Zaprešić d.o.o.)
  - u roku 3 danakom724,06181,02905,08
  - usluga na cjevovodu (bez materijala)1 616,75404,192 020,94
  2.3.Usluga najma hidrantskog nastavka s vodomjerom :kom
  - do 10 dana -kom450,00112,50562,50
  - do 20 dana -kom650,00162,50812,50
  - do 30 dana -kom850,00212,501 062,50
  2.4.Usluga izrade QH linijekom2 578,86644,723 223,58
  2.5.Usluga dovoza vode cisternom (bez vode)dovoz159,3839,85199,23
  2.6.Usluga isporuke vode preko hidranta (do 20 m3)kom109,3227,33136,65
  2.7.Usluga isporuke vode preko hidranta (preko 20 m3)kom203,4750,87254,34
  2.8.Usluga postave novog davača impulsa i radio modula ( radi oštećenja) :
  - davač impulsa i modul za vodomjere Ø 3/4"- Ø 6/4"kom552,25138,06690,31
  - davač impulsa i modul za vodomjere DN 50 - DN 200kom805,25201,311 006,56
  Cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2014. godine.