• 1. Cjenik vodnih usluga

  Vodoopskrba -Korisnici koji imaju uslugu vodoopskrbe

   FIKSNI DIO
  VARIJABILNI DIOVARIJABILNI DIOFIKSNI DIOVARIJABILNI DIO
  SVI KORISNICIKORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMASOCIJALNO UGROŽENI KORISNICISOCIJALNO UGROŽENI KORISNICI
  kn / mjesečno / korisnikukn / m3kn / m3kn / mjesečno / korisnikukn / m3
  Osnovna cijena22,103,197,0013,261,91
  PDV (13%)2,870,410,911,720,25
  Cijena s PDV-om24,973,607,9114,982,16
  Naknada za razvoj - vodoopskrba-1,621,62-1,62
  Naknada za razvoj - odvodnja-0,400,40-0,40
  Naknada za razvoj - pročišćavanje-0,692,11-0,69
  Naknada za zaštitu-1,351,35-1,35
  Naknada za korištenje-2,852,85-2,85
  UKUPNO24,9710,5116,2414,989,07
  Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec ožujak 2017. godine.

  Vodoopskrba - Korisnici priključeni na sustav odvodnje i pročišćavanja

   FIKSNI DIO
  VARIJABILNI DIOVARIJABILNI DIOFIKSNI DIOVARIJABILNI DIO
  SVI KORISNICIKORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMASOCIJALNO UGROŽENI KORISNICISOCIJALNO UGROŽENI KORISNICI
  kn / mjesečno / korisnikukn / m3kn / m3kn / mjesečno / korisnikukn / m3
  Osnovna cijena22,103,197,0013,261,91
  PDV (13%)2,870,410,911,720,25
  Cijena s PDV-om24,973,607,9114,982,16
  Naknada za razvoj - vodoopskrba-1,621,62-1,62
  Naknada za razvoj - odvodnja-0,400,40-0,40
  Naknada za razvoj - pročišćavanje-0,692,11-0,69
  Naknada za zaštitu-0,950,95-0,95
  Naknada za korištenje-2,852,85-2,85
  UKUPNO24,9710,1115,8414,988,67
  Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec ožujak 2017. godine.

  Odvodnja

   FIKSNI DIOVARIJABILNI DIO - prema količini isporučene vodeVARIJABILNI DIO - prema količini isporučene vodeVARIJABILNI DIO - prema količini isporučene vodeVARIJABILNI DIO -prema mjeraču odvodnje
  SVI KORISNICIKORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA - AGRESIVNE VODEKORISNICI TEHNOLOŠKE VODE IZ INDUSTR. ZDENACA -AGRESIVNE VODE
  kn / mjesečno / korisnikukn / m3kn / m3kn / m3kn / m3
  Osnovna cijena8,071,113,724,754,75
  PDV (13%)1,050,140,480,620,62
  Cijena s PDV-om9,121,254,205,375,37
  Naknada za razvoj - odvodnja----0,40
  Naknada za razvoj - pročišćavanje----2,11
  UKUPNO9,121,254,205,377,88
  Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec ožujak 2017. godine.

  Pročišćavanje

   FIKSNI DIO VARIJABILNI DIO - prema količini isporučene vodeVARIJABILNI DIO - prema količini isporučene vodeVARIJABILNI DIO - prema količini isporučene vodeVARIJABILNI DIO - prema mjeraču odvodnje
  SVI KORISNICIKORISNICI U STAMBENIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMAKORISNICI U POSLOVNIM PROSTORIMA - AGRESIVNE VODEKORISNICI TEHNOLOŠKE VODE IZ INDUSTR. ZDENACA -AGRESIVNE VODE
  kn / mjesečno / korisnikukn / m3kn / m3kn / m3kn / m3
  Osnovna cijena5,572,506,507,707,70
  PDV (13%)0,720,330,851,001,00
  Cijena s PDV-om6,292,837,358,708,70
  Cjenik se primjenjuje od obračuna za mjesec ožujak 2017. godine.
 • 2. Cjenik posebnih komunalnih usluga

  Odvodnja - posebne komunalne usluge

  Rbr.Vrsta uslugeJed. mjereOsnovna cijena PDV (13%)Cijena s PDV-om
  RJ ODVODNJA
  3.1.a.Pražnjenje sab.i septičkih jama s odvozom fekalija na CUPOV Zaprešić
  I zona (do 10 km)
  -udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28 modvoz406,6752,87459,54
  -udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28 modvoz581,6775,62657,29
  II zona (10-20 km)
  -udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28 modvoz614,9679,94694,90
  -udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28 modvoz877,46114,07991,53
  3.1.b.Pražnjenje sab.i septičkih jama s odvozom fekalija na CUPOV Zaprešić- izvan zona (preko 20 km)
  -udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28 msat406,6752,87459,54
  -udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28 msat581,6775,62657,29
  3.1.c.Pražnjenje raznih objakata u sustavu odvodnje sa odvozom na CUPOV Zaprešić
  I zona (do 10 km)
  -udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28 modvoz406,6752,87459,54
  -udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28 modvoz581,6775,62657,29
  II zona (10-20 km)
  -udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28 modvoz614,9679,94694,90
  -udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28 m
  odvoz877,46114,07991,53
  3.1.d.Pražnjenje raznih objekata u sustavu odvodnje s odvozom fekalija na CUPOV Zaprešić - izvan zona (preko 20 km)
  -udaljenost od vozila do sabirne jame manja od 28 msat406,6752,87459,54
  -udaljenost od vozila do sabirne jame veća od 28 msat581,6775,62657,29
  Cjenik se primjenjuje od 31. kolovoza 2020. godine.


  Odvodnja - posebne komunalne usluge Brdovec

  Rbr.Vrsta uslugeJed. mjerOsnovna cijenaPDV (13%)Cijena s PDV-om
  RJ ODVODNJA
  1.
  Pražnjenje sab.i septičkih jama na području općine Brdovec s odvozom na CUPOV Zaprešić, koje je sufinancirano od strane općine Brdovec, korisnicima koji su ugovorili i platili priključak na odvodnju, ali isti nije izveden zbog neizgrađenog sustava javne odvodnje
  UKUPNOodvoz213,5027,76241,26
  Sufinanciranje - Općina Brdovecodvoz80,0010,4090,40
  Sufinanciranje - korisnikodvoz133,5017,36150,86
  Cjenik se primjenjuje od 31. kolovoza 2020. godine.

  Vodoopskrba

  Rbr.Vrsta uslugeJed. mjereOsnovna cijenaPDV (25%)Cijena s PDV-om (kn)
  RJ VODOOPSKRBA
  2.1.Usluga zamjene oštećenog vodomjera
  - impulsni -
  Ø 3/4"kom834,40208,601 043,00
  Ø 5/4" i 1"kom1 048,17262,041 310,21
  2.2.Usluga prisilnog skidanja i ponovnog postavljanja vodomjera ( po odluci Zaprešić d.o.o.)
  - u roku 3 danakom724,06181,02905,08
  - usluga na cjevovodu (bez materijala)1 616,75404,192 020,94
  2.3.Usluga najma hidrantskog nastavka s vodomjerom :kom
  - do 10 dana -kom450,00112,50562,50
  - do 20 dana -kom650,00162,50812,50
  - do 30 dana -kom850,00212,501 062,50
  2.4.Usluga izrade QH linijekom2 578,86644,723 223,58
  2.5.Usluga dovoza vode cisternom (bez vode)dovoz159,3839,85199,23
  2.6.Usluga isporuke vode preko hidranta (do 20 m3)kom109,3227,33136,65
  2.7.Usluga isporuke vode preko hidranta (preko 20 m3)kom203,4750,87254,34
  2.8.Usluga postave novog davača impulsa i radio modula ( radi oštećenja) :
  - davač impulsa i modul za vodomjere Ø 3/4"- Ø 6/4"kom552,25138,06690,31
  - davač impulsa i modul za vodomjere DN 50 - DN 200kom805,25201,311 006,56
  Cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2014. godine.