27.02.2018. Kalcij u vodi za ljudsku potrošnju

Pitanje:

Zanima može li se doći do informacije o sadržaju kalcija u vodi na Zaprešićkom području

Odgovor:

U 2017. godini koncentracija otopljenog kalcija u vodi na vodocrpilištu Šibice bila je u rasponu od 12,0 – 144,0 mgCa/l, odnosno srednje vrijednosti od 135,1 mgCa/l. Izraženo u njemačkim stupnjevima tvrdoće: u rasponu od 21,8 – 26,9 njemačkih °tvrdoće, odnosno 23,9 njemačkih °tvrdoće.
25.07.2017. Zamjena vodomjera

Pitanje:

kakva je procedura ako kupac želi zamjeniti vodomjer?

Odgovor:

Izmjena vodomjera regulirana je Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (dokument možete pronaći na našim web stranicama) kako slijedi:
Članak 12. (1) Korisnik usluge dužan je omogućiti isporučitelju usluge redovnu izmjenu vodomjera, a sukladno odredbama pozitivnih propisa koji se odnose na mjeriteljstvo (2) Isporučitelj usluge dužan je obavijestiti potrošača o redovnoj izmjeni vodomjera na primjeren način (Obavijest o izmjeni vodomjera). (3) Korisnik usluge može prisustvovati izmjeni vodomjera i tada je dužan potpisati Obavijest o izmjeni vodomjera. Ukoliko korisnik usluge ne prisustvuje izmjeni vodomjera, bit će o njoj obaviješten ostavljanjem Obavijesti o izmjeni vodomjera. (4) Korisnik može tražiti ispitivanje ispravnosti vodomjera pisanim putem i prije isteka ovjernog razdoblja. Ako se ispitivanjem utvrdi da vodomjer zadovoljava zahtjeve utvrđene Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za hladnu vodu troškove ispitivanja snosi korisnik usluge.
12.05.2017. Priključenje na vodovodnu mrežu

Pitanje:

Poštovani, zanima nas gdje/da li možemo saznati okvirnu cijenu priključka i tehničke uvjete priključka na vodovodnu mrežu za grad Zaprešić? Radi se o objektu koji bi bio 50 metara od ceste, pa nas konkretno zanima koliko to utječe na cijenu priključka. Da li instalaciju od ceste do objekta obavljate Vi ili to sami dogovaramo? Znate li je li uopće moguće provesti sve potrebne priključke u 3 metra širine puta? Lp

Odgovor:

Cijena priključka i način plaćanja ovise o niz elemenata, pa se izvolite obratiti našem referentu za priključke( osobnim dolaskom u naše sjedište ili na telefon 3314-383 ili 3314-384) koji će Vam dati sve potrebne informacije.
03.03.2017. Tvrdoća vode

Pitanje:

Poštovani, zanima me kolika je tvrdoća vode na području Hruševca Kupljenskog, budući da je dosta tvrda i ima jako puno kamenca, pa moram jako često čistiti perilicu suđa od kamenca. Budući da na perilici imam mogućnost prilagodbe tvrdoći vode,taj bi mi podatak puno pomogao.

Odgovor:

Analize vode u na vodocrpilištu Šibice (iz kojeg se opskrbljuje i Vaše područje) pokazuju da je tvrdoća vode u rasponu od 348,0 – 461,6 mg/l CaCO3 ili 19,51 – 25,8 njemackih stupnjeva, a najčešće oko 420,0 mg/l CaCO3 ili 23,5° što spada u tvrdu vodu (raspon od 18° – 31°).
Tvrdoća vode mjerilo je kapaciteta vode za njeno reagiranje sa sapunom (zato je tvrdoj vodi potrebno više sapuna za stvaranje pjene). Izražava se u mg/l CaCO3, a u Hrvatskoj najčešće u njemačkim stupnjevima tvrdoće.