Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – KK.06.4.2.39

Projektna dokumentacija – Crveni FIDIC

Knjiga 5-Nacrti – Crveni FIDIC

Građevinske dozvole

HEP – Elektroenergetske suglasnosti

Projektna dokumentacija UPOV Zaprešić – Žuti FIDIC

Projektna dokumentacija_UPOV Zaprešić

Projektna dokumentacija Kraj Donji

Građavinske dozvole

A-1 Ivanec – Jablanovec

1 – Jablanovec (Faza I.)

2- Ivanec B. (Faza II.)

A-2 Bistra

1 – Općina Bistra (II faza)

A-3 Sj. Zaprešića

1 – Sjev. dio Zaprešića i Luka

2 – Kupljenovo

3 – Pojatno

A-4 CS i spoj Pušća-Z

1 – Spojni i CS Pušća-Zaprešić

A-5 Pušća

1 – Pušća, I. etapa – Faza I

A-6 Brdovec

1 – Brdovec – I. faza

2 – Prigorje Brdovečko

3 – Laduč

4 – Šenkovec

5 – Harmica i Vukovo Selo

6 – Zdenci B.

7 – Prudnice

8 – Drenje B.

9 – Juž. naselja O. Brdovec

10 – Sj. naselja O. Brdovec

11 – Brdovec – II. faza

A-7 BJJ sjever

1 – Ulica BJJ – Faza IV

A-8 Rotor-ITK

1 – Rotor – ITK

A-9 Veliki Vrh

1 – Veliki Vrh

B-1 RB-II

B-2 RB-IV

B-3 BJJ jug

1 – Ulica BJJ – Faza I

B-4 Kalamiri

1 – Rekonstr. Zaprešić – Et. I

2 – Rekonstr. Zaprešić – Et. II

3 – Ante Starčevića – Faza II

4 – Dom zdravlja

B-5 Ivanečka-P.Devčića

B-6 P.Devčića

B-7 Jakšina-M.Gupca

B-8 Hr. mladeži

B-10 Cjevovod za preljevne vode iz RB IV

B-12 M. Tita

F-1 Zaprešić-Jablanovec

1 – Zaprešić-Jablanovec II. Et.

F-2 Veliki Vrh

1 – Veliki Vrh

 

HEP – Elektroenergetske suglasnosti

A-1 Ivanec – Jablanovec

1 – Jablanovec (Faza I.)

2 – Ivanec B. (Faza II.)

A-2 Bistra

1 – Općina Bistra (II. faza)

A-3 S. Zaprešića

1 – Sj. dio Zaprešića i Luka

A-4 CS i spoj Pušća-Z

A-6 Brdovec

1 – Brdovec – I. faza

2 – Prigorje Brdovečko – I. faza

3 – Laduč – I. faza

5 – Harmica i Vukovo Selo – I. faza

11 – Brdovec – II. faza

A-9 Veliki Vrh

1 – Veliki Vrh

B-10-11 Cjevovod za preljevne vode iz RB IV

 

 

U nastavku objavljujemo ishođene akte vezane za okoliš:

 

Mišljenje MZOE

MIŠLJENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA s prilogom

OPPUO Rješenje