U nastavku objavljujemo ishođene akte za gradnju Aglomeracije Zaprešić:

 

Građevinska Dozvola-Kolektor Bana Josipa Jelačića – Faza I

Građevinska Dozvola-Kolektor Bana Josipa Jelačića – Faza IV

Građevinska Dozvola-Kolektor u ulici Maršala Tita

Građevinska Dozvola-Pojatno Sabirna Mreža

Građevinska Dozvola-Preljev i Retencijski bazen RB II

Građevinska Dozvola-Rekonstrukcije i dogradnje unutar naselja Zaprešić

Građevinska Dozvola-Retencijski bazen RB IV, te preljev u Krapinu

Građevinska Dozvola-Sanitarna odvodnja Ivanec Bistranski – Faza II

Građevinska Dozvola-Sekundarna mreža Veliki Vrh

Građevinska Dozvola-Sjeverni dio Zaprešić-Luka Faza III

Građevinska Dozvola-Sjeverni dio Zaprešić-Luka Faza IV

Građevinska Dozvola-Sjeverni dio Zaprešić-Luka Faza X

Građevinska Dozvola-Sjeverni dio Zaprešić-Luka Faza XIII

Građevinska Dozvola-Sjeverni dio Zaprešić-Luka Faza XIV

Građevinska Dozvola-Sjeverni dio Zaprešić-Luka Faza XV

Građevinska Dozvola-Spojni Kolektor rotor ITK

Građevinska Dozvola-Spojni tlačni cjevovod Pušća – Zaprešić

Građevinska Dozvola-Sustav odvodnje na području općine Pušća- Etapa I, Faza I

Izmjena i dopuna Lokacijske Dozvole-Produžena ulica A. Starčevića

Izmjena i dopuna Lokacijske Dozvole-Spojna cesta P. Lončara-Produžena A. Starčevića ( Kanalizacija uz Dom Zdravlja)

Lokacijska Dozvola- Produžena Ulica A. Starčevića

Lokacijska Dozvola-Spojna cesta P. Lončara-Produžena A. Starčevića ( Kanalizacija uz Dom Zdravlja)

PGP-Sjeverni dio Grada Zaprešića-Luka -Faza I

PGP-Sjeverni dio Grada Zaprešića-Luka -Faza II

PGP-Sjeverni dio Grada Zaprešića-Luka -Faza IX

PGP-Sjeverni dio Grada Zaprešića-Luka Faza VII.

PGP-Sjeverni dio Grada Zaprešića-Luka -Faza VIII

PGP-Sjeverni dio Grada Zaprešića-Luka -Faza XI

PGP-Sjeverni dio Grada Zaprešića-Luka -Faza XII

PGP-Vodoopskrba naselja Veliki Vrh -Faza II

Potvrda o Produženju Važenja PGP-Vodoopskrba naselja Veliki Vrh

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- II. Rješenje o izmjeni i dopuni Građevinske dozvole -Faza II. Podsustav Brdovec

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- III. Izmjena i dopuna PGP-Faza I. Podsustav naselja Harmica i Vukovo selo

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- III. Rješenje o izmjeni i dopuni Građevinske dozvole -Faza II., Podsustav Jug

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- III. Rješenje o izmjeni i dopuni Građevinske dozvole -Faza II., Podsustav Sjever

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- IV. Izmjena i dopuna PGP-Faza I. Podsustav naselja Brdovec

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- IV. Izmjena i dopuna PGP-Faza I. Podsustav naselja Laduć

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- IV. Izmjena i dopuna PGP-Faza I. Podsustav naselja Prudnice

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- V. Izmjena i dopuna PGP-Faza I. Podsustav naselja Drenje Brdovečko

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- V. Izmjena i dopuna

PGP-Faza I. Podsustav naselja Prigorje Brdovečko

V.Etapa, sustav odvodnje općine Brdovec- V. Izmjena i dopuna PGP-Faza I. Podsustav naselja Zdenci

Rješenje o produljenju važenja LD-Sustav odvodnje na području općine Pušća- Etapa I, Faza I

Rješenje o produljenju LD -Preljev i RB bazen II-

Rješenje o izmjeni i dopuni LD – Sjeverni dio Zapresica-Luka

Produženje važenja LD-Spojni tlačni cjevovod Pušća – Zaprešić

Produženje važenja LD- Sanitarna odvodnja Ivanec-Jablanovec

Produženje Važenja LD sanitarna odvodnja Bistra Faza II.

Produženje važenja GD- Sjeverni dio Zapresica-Luka – Faza 14)

Produženje važenja GD- Sjeverni dio Zapresica-Luka – Faza 13

Produženje važenja GD- Sjeverni dio Zapresica-Luka – Faza 10)

Produženje važenja GD- Sjeverni dio Zapresica-Luka – Faza 5)

Produljenje važenja LD-Kolektor Bana Josipa Jelačića

Potvrda produzenja PGP-Vodoospkrba naselja Veliki Vrh

Potvrda o produženju važenja PGP- Magistralni vodoopskrbni cjevovod Zap. Jab.-2.Etapa

Potvrda o produženju važenja PGP- Magistralni vodoopskrbni cjevovod Zap. Jab.-2.Etapa (1)

PGP- Magistralni vodoopskrbni cjevovod Zap. Jab.-2.Etapa

Lokacijska Dozvola-Retencijski bazen RB IV, te preljev u Krapinu

Lokacijska dozvola-Rekonstrukcije i dogradnje unutar naselja Zaprešić

Lokacijska dozvola-Magistralni vodoopskrbni cjevovod Zap. Jab.-2.Etapa

Lokacijska dozvola-Kolektor Bana Josipa Jelačića

Lokacijska dozvola Vodoospkrba naselja Veliki Vrh

Lokacijska dozvola Sustav odvodnje otpadnih voda općine Brdovec Faza II

Lokacijska dozvola Sustav odvodnje otpadnih voda općine Brdovec Faza I

Lokacijska dozvola Sekundarna mreža Pojatno

Lokacijska dozvola sanitarna odvodnja Bistra Faza II.

Lokacijska Dozvola -Preljev i RB bazen II

Lokacijska dozvola Kolektor u ulici Maršala Tita

Lokacijska dozvola – Spojni kolektor rotor ITK

Lokacijska dozvola – Sekundarna mreža Veliki Vrh)

Lokacijska dozvola – Sjeverni dio Zapresica-Luka

Izmjena i dopuna LD-Kolektor Bana Josipa Jelačića

Izmjena i dopuna LD- Sanitarna odvodnja Ivanec-Jablanovec

Izmjena i dopuna LD sanitarna odvodnja Bistra Faza II.

III. Izmjena i dopuna LD – Sjeverni dio Zapresica-Luka

II. Izmjena i dopuna LD – Sjeverni dio Zapresica-Luka

Građevinska dozvola-Spojna cesta P. Lončara-Produžena A. Starčevića ( Kanalizacija uz Dom Zdravlja)

Građevinska dozvola-Rekonstrukcije i dogradnje unutar naselja Zaprešić

Građevinska Dozvola- Sjeverni dio Zapresica-Luka – Faza 5

Građevinska dozvola- sanitarna odvodnja Kupljenovo

 

U nastavku objavljujemo ishođene akte vezane za okoliš:

 

Mišljenje MZOE

MIŠLJENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA s prilogom

OPPUO Rješenje