Sanitarna odvodnja naselja Ivanec Bistranski

14.04.2020. godine keću građevinski radovi na komponenti A.1.2  Sanitarna odvodnja naselja Ivanec Bistranski Faza II. Radovi će započeti u odvojku  Stubičke ulice sukladno odluci Grada Zaprešića o privremenom zatvaranju ulice.

Radove će izvoditi nominirani podizvoditelj NISKOGRADNJA HREN d.o.o.

 

Odluka o privremenom zatvaranju Odvojka Stubiike ulice u lvancu Bistranskom