NATJEČAJ ZA PRODAJU OSNOVNOG SREDSTVA – RABLJENI VODOMJERI

Na temelju Odluke o prodaji osnovnog sredstva Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić  d.o.o. raspisuje sljedeći natječaj:

Natječaj za prodaju osnovnog sredstva

Troškovnik

Skip to content