PRIPAJANJE VIO BISTRA

Dana 01.07.2021. godine, Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. pripojeno je društvo Vodoopskrba i odvodnja Bistra d.o.o., a sva imovina, prava i obveze su prenesene na sveopćeg pravnog slijednika, Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Za korisnike na području općine Bistra očitanja vodomjera obavit će se tijekom srpnja 2021. godine temeljem čega će im biti i ispostavljen račun za konačni obračun potrošnje vode.

Obavještavaju se korisnici da ne vrše uplate po akontacijskim ratama izdanim od strane VIO Bistra d.o.o. Sve uplate koje su izvršene po akontacijskim ratama, na račun PBZ d.d., a u korist ViO Bistra d.o.o., biti će evidentirane u poslovnim knjigama ViO Zaprešić d.o.o.

Daljnja očitanja vodomjera vršit će se mjesečno te će se  korisnicima ispostavljati mjesečni računi prema važećem cjeniku Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. objavljenom na internetskim stranicama društva.

Skip to content