SANACIJE MOKRIĆKA, GAJEVA, MIHANOVIĆEVA, STARČEVIĆEVA

10.05.2021. i 11.05.2021. godine izvoditi će se radovi na sanaciji postojećih kolektora u Gradu Zaprešiću na komponenti C u Mokričkoj ulici i Ulici Ljudevita Gaja – radove u navedenoj ulici izvodit će nominirani podizvoditelj Aktiv Global .

Napomena: radovima na sanaciji postojećih kolektora nisu predviđeni građevinski radovi već se radovi izvode sa specijalnim vozilima za sanaciju kolektora uz privremenu regulaciju prometa na predmetnim dionicama.

12.05.2021. godine izvoditi će se radovi na sanaciji postojećih kolektora u Gradu Zaprešiću na komponenti C – Ulica Antuna Mihanovića – radove u navedenoj ulici izvodit će nominirani podizvoditelj Aktiv Global.

Napomena: radovima na sanaciji postojećih kolektora nisu predviđeni građevinski radovi već se radovi izvode sa specijalnim vozilima za sanaciju kolektora uz privremenu regulaciju prometa na predmetnim dionicama.

13.05.2021. godine izvoditi će se radovi na sanaciji postojećih kolektora u Gradu Zaprešiću na komponenti C – Ulica Ljudevita Gaja – radove u navedenoj ulici izvodit će nominirani podizvoditelj Aktiv Global.

Napomena: radovima na sanaciji postojećih kolektora nisu predviđeni građevinski radovi već se radovi izvode sa specijalnim vozilima za sanaciju kolektora uz privremenu regulaciju prometa na predmetnim dionicama.

14.05.2021. godine izvoditi će se radovi na sanaciji postojećih kolektora u Gradu Zaprešiću na komponenti C – Ulica Ante Starčevića – radove u navedenoj ulici izvodit će nominirani podizvoditelj Aktiv Global.

Napomena: radovima na sanaciji postojećih kolektora nisu predviđeni građevinski radovi već se radovi izvode sa specijalnim vozilima za sanaciju kolektora uz privremenu regulaciju prometa na predmetnim dionicama.

Skip to content