PREKID VODOOPSKRBE JABLANOVEC

Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima ELEKTRE ZAGREB, osim u slučaju odgode radi više sile, biti će prekida vodoopskrbe korisnika koji vodu dobivaju preko HIDROBOX-a Jablanovec  u PETAK  16.04.2021.g. od  11,00 – 13,00 sati  u Ulici Augusta Šenoe, Jablanovec.

Skip to content