OČITOVANJE NA NEISTINITE I NETOČNE INFORMACIJE

S obzirom na brojne netočne i maliciozne informacije koje kruže društvenom mrežom Facebook, u grupi „Zaprešić bez cenzure“, o navodno nezakonitim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga te nezakonitom cjeniku Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., u cijelosti objavljujemo odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske donesene povodom prijedloga za pokretanje postupka ocjene zakonitosti.  Vodoopskrba odvodnja Zaprešić d.o.o. zakonom predviđene mogućnosti obustave isporuke vode koristi isključivo u slučajevima predviđenim zakonskim i podzakonskim propisima. Pitanje obustave isporuke vodnih usluga regulirano je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o vodnim uslugama. Tvrdnje o nezakonitim skidanjima vodomjera bez  ikakve obavijesti zbog neplaćena dva računa su netočne informacije koje nemaju utemeljenost u stvarnosti i imaju za isključivi cilj narušavanje ugleda i časti društva. Ovim putem zahvaljujemo svim korisnicima koji uredno podmiruju svoje obveze, na taj način pomažete razvitak i održavanje standarda kakvoće vodnih usluga te održivo korištenje vodnih resursa.

ODLUKA VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH – povodom prijedloga za ocjenu zakonitosti općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga

ODLUKA VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH – povodom prijedloga za pokretanje postupka ocjene zakonitosti cjenika

ODREDBE ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I ZAKONA O VODNIM USLUGAMA

Skip to content