PLATNA USLUGA SEPA IZRAVNO TEREĆENJE

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. s 3.6.2019. prelazi na platnu uslugu SEPA izravno terećenje.

Platna usluga SEPA izravno terećenje korisnicima Vodoopskrba i odvodnja Zaprešića d.o.o. omogućava jednostavnije plaćanje mjesečnih računa za vodne usluge, bez vođenja brige o datumu dospijeća računa, čekanja i gubljenja vremena.

Davanjem Suglasnosti korisnik ovlašćuje Vodoopskrba i odvodnja Zaprešića d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić, da inicira platnu transakciju kojom će se teretiti transakcijski račun korisnika za mjesečnu obvezu prema Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešića d.o.o.

Potpisivanje Suglasnosti za plaćanje mjesečnih računa Vodoopskrba i odvodnja Zaprešića d.o.o. bit će omogućeno nakon 3.6.2019.
Suglasnost za platnu uslugu SEPA osnovno izravno terećenje mogu dati klijenti banaka (korisnici kunskih tekućih ili žiro računa) koje su pristupile SEPA shemi provođenja izravnog terećenja:

 1.  Addiko bank
 2.  Agram banka
 3. Croatia banka
 4. Erste&Steiermarkische bank
 5. Hrvatska poštanska banka
 6. Istarska kreditna banka
 7. Karlovačka banka
 8. Kentbank
 9. OTP banka
 10. Podravska banka
 11. Privredna banka Zagreb
 12. Raiffeisenbank Austria
 13. Samoborska banka
 14. Sberbank
 15. Slatinska banka
 16. Zagrebačka banka

Pri izvršenju SEPA izravnog terećenja Vaša banka može naplatiti naknadu prema svojim uvjetima poslovanja i odlukama o naknadama. Korisnicima koji su Suglasnost za postojeću uslugu Izravno terećenje dali u banci automatski su se s 3.6.2019. suglasnosti prenijele u Vodoopskrbu i odvodnju Zaprešića d.o.o. koja će, kao i do sada, inicirati platne transakcije za plaćanje mjesečnih računa vodnih usluga u skladu s novom SEPA shemom izravnog terećenja.

U slučaju potrebe za dodatnom informacijom molimo da nas kontaktirate na broj telefona: 01/3314- 384, 01/3314-385 ili putem e-maila: sepa@vio-zapresic.hr.

Skip to content