ANALIZA PITKE VODE

U RTL-ovoj emisiji “Potraga“, (https://vijesti.rtl.hr/potraga/2780731/u-rijeci-savi-nizvodno-od-ispusta-kanalizacijskog-sustava-grada-zapresica-prisutna-je-sto-puta-veca-koncentracija-antibiotika-nego-sto-je-uobicajeno/) dana 13. veljače 2018.godine objavljena je reportaža o analizama uzoraka voda uzetih na rijeci Savi uzvodno i nizvodno od ispusta zaprešićkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Analizama koje je provodila dr. sc. Nikolina Udovičić Kolić sa Instituta Ruđer Bošković, utvrđeno je da se u uzorcima uzetim na rijeci Savi nalaze visoke koncentracije makrolidnih antibiotika, azitromicina i eritromicina, aludirajući na pretpostavku da su isti posljedica ispuštanja otpadnih voda proizvodnih pogona Plive, Hospire i Kvasca.

U spomenutoj su emisiji, predstavnica udruge „Eko Zaprešić“ gđa. Ruža Katić i mještani naselja Šibice iskazali bojazan o mogućnosti zagađenja vodocrpilišta Šibice, činjenicom da objekti javne odvodnje prolaze kroz područje druge zone sanitarne zaštite relativno blizu same ograde vodocrpilišta, te svojim izjavama izazvali zabrinutost građana Zaprešića i okolnih Općina.

Obzirom da monitoring navedenih supstanci nije propisan „Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe ( NN 125/17)“ iste nisu predmet redovnih analiza, štoviše Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. kao ni ovlašteni laboratorij “Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar“ nemaju akreditirane metode i instrumente za takve vrste analiza, te nismo bili u mogućnosti potvrditi niti demantirati ove navode.

U tu svrhu angažiran je “Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hranu – Centar za kemijske analize živil, vod in drugih uzorcev okolja“ iz Maribora koji je 28. veljače 2018. godine uzeo uzorke vode iz svih bunara na vodocrpilištu Šibice kao i uzorak vode sa distributivne mreže u naselju Šibice.

Rezultati analiza pokazali su da u svim analiziranim uzorcima nema prisutnosti makrolidnih antibiotika Azitromicina i Eritromicina.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

Skip to content