SMANJENJE CIJENE VODNIH USLUGA (NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA)

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje aglomeracije Zaprešić (CUPOV Zaprešić) pripojen je javnom isporučitelju Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u veljači 2015. godine, odnosno nakon što je grad Zaprešić, sukladno direktivama EU i zakonskim propisima RH raskinuo ugovor s koncesionarom Otpadne vode d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. na preuzetom pročistaču izvela je nužne investicijske radove kako bi pročistač mogao započeti s mehaničkim pročišćavanjem otpadnih voda, a što predstavlja I. stupanj pročišćavanja u daljnjem razvoju pročistača. Radovi su završeni krajem jeseni 2015. godine, te je do kraja godine proveden i probni rad. Time je započelo obavljanje usluge pročišćavanja otpadnih voda za sve korisnike koji su priključeni na sustav odvodnje.

Osim naknade za razvoj – pročišćavanje, koja je u siječnju ove godine smanjena s 2,00kn/m3 na 0,69 kn/m3 za fizičke osobe i s 3,00 kn/m3 na 2,11 kn/m3 za poslovne korisnike, naše korisnike od ožujka očekuje i smanjenje naknade za zaštitu voda. Hrvatske vode izdale su 10. veljače 2017. godine rješenje kojim se primjenjuje korekcija koeficijenta k2 pri obračunu naknade za zaštitu voda za korisnike vodnih usluga  koji su priključeni na sustav javne odvodnje s centralnim uređajem za pročišćavanje  otpadnih voda. Temeljem analitičkih izvješća vanjskog ovlaštenog laboratorija o radu CUPOV-a utvrđeno je da se postigao I. stupanj pročišćavanja, te  se sukladno propisima, rješenjem Hrvatskih voda umanjuje iznos naknade za zaštitu voda na području gdje se postiže zahtijevani učinak pročišćavanja otpadnih voda. Našim korisnicima vodnih usluga priključenim na CUPOV time se naknada za zaštitu voda obračunava u visini 70% pune naknade. To znači da se tim korisnicima naknada za zaštitu voda smanjuje sa dosadašnjih 1,35 kuna po m3 na 0,95 kuna po m3  isporučene, odvedene i pročišćene vode. Smanjenje će biti vidljivo na računima koji će korisnici zaprimiti u travnju za potrošnju vode u mjesecu ožujku. Korisnicima koji  nisu priključeni na sustav odvodnje i pročišćavanja, odnosno onima koji imaju samo uslugu isporuke vode naknada za zaštitu voda se ne smanjuje, odnosno ostaje 1,35 kuna po m3 isporučene vode.

Smanjenjem naknade za razvoj pročišćavanja te naknade za zaštitu voda, na konkretnom primjeru kod prosječne potrošnje vode od 15m3 znači smanjenje cijene s 278,95 kn na 253,22 kn, odnosno 25,73 kn.

Skip to content