VODNO-KOMUNALNI PROJEKTI AGLOMERACIJE ZAPREŠIĆ

U sklopu Ograničenog poziva za Natječaj EN.2.1.11. za pripremu projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeraciju Zaprešić i aglomeraciju Kraj od kolovoza 2014. godine raspisanog od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o dostavila je prijedlog da se na području aglomeracije Zaprešić realizira studijska i projektna dokumentacija za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture.
Nastavno na potpisanu Odluku o financiranju od strane Ministarstva poljoprivrede te potpisanih slijedećih Ugovora:
• Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz kohezijskih fondova Europske unije,
• Ugovor o sufinanciranju projekata za odobrene projekte u sklopu Operativnog programa zaštite okoliša (2007-2013),
• Ugovor o partnerstvu na projektu (Partneri na projektu: grad Zaprešić, općina Brdovec, općina Bistra, općina Marija Gorica, općina Pušća, općina Dubravica, općina Luka i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o),
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. provela je javnu nabavu za izradu studijske i projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, te je nakon provedenog natječaja za izvođača radova donešena je Odluka da radove izvodi zajednica ponuditelja sa nositeljem Proning DHI d.o.o.
Ukupna prihvatljiva vrijednost Projekta iznosi 4.680.000,00 kuna s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon dovršetka Projekta. 85% projekta financira se sredstvima Europske unije, a 15% prema Ugovoru o partnerstvu na projektu grad Zaprešić, općina Brdovec, općina Bistra, općina Marija Gorica, općina Pušća, općina Dubravica, općina Luka i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Cilj ovog projekta je proširenje kanalizacijske mreže, povećanje broja kanalizacijskih priključaka te dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Faza II i Faza III), odnosno usklađenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u svrhu unaprjeđenja komunalne usluge, zaštite okoliša i kvalitete života građana.
Projektom je previđena izrada aplikacijskog paketa koja obuhvaća izgradnju 131.931m kanalizacije, 35 crpnih stanica, rekonstrukcija i dogradnja 6.243m gravitacijskih kolektora, 2 retencijska bazena i 2 crpne stanice, sanaciju 11.193m gravitacijskih kolektora. Što se tiče vodoopskrbe, predviđa se izgradnja 2.580m novog cjevovoda s 1 stanicom za podizanje tlaka, sanacija dvije vodospreme te ostalih radova kojima će se unaprijediti sustav vodoopskrbe. Projekt obuhvaća i radove na dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda CUPOV Zajarki kapaciteta 80.000 ES.

Skip to content