IZVJEŠTAJ O IZVEDENOSTI RADOVA – PROJEKT EN 2.1.16-0050 – 29.08.2016.

Stanje izvedenosti radova projekta EN 2.1.16-0050 zaključno s datumom 29.8.2016. godine:

1. Kolektor radne zone-jug, I.etapa
– od ukupno 501,00 m izvedeno je 122,00 m kanalizacijskih cijevi Φ 1400 mm

2. Vodosprema Laduč-II.komora s rekonstrukcijom crpne stanice
–  izvršeno je 90% pripremnih radova
– izveden je široki iskop za potrebe izvođenja vodospreme te je izvršeno 40%
betonskih i armiranobetonskih radova

3. Izgradnja dijela sustava otpadnih voda Općine Brdovec (IV.etapa: naselja Prigorje Brdovečko, Laduč,Zdenci i Ključ)
– Laduč: 485,88 m kanala
– Prigorje Brdovečko: 75,00 m kanala
– Ključ: 498,99 m kanala
– Zdenci: radovi još nisu započeli

4. Izgradnja fekalne kanalizacije u Općini Bistra (Podgorska ul.,Poljanička ul, Brezovačka
ul .i Juričkova ulica)
– u tijeku su pripremni radovi

Skip to content