ZAPOČELA IZGRADNJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZAPREŠIĆ D.O.O – PROJEKT EN.2.1.16.

U sklopu  Ograničenog poziva za Natječaj EN.2.1.16. za izgradnju   manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe/odvodnje od svibnja 2015 godine raspisanog od strane Ministrastva poljoprivrede Republike Hrvatske   Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o je dostavila prijedlog da se na području aglomeracije Zaprešić realizira izgradnja slijedeće vodnokomunalne infrastrukture :
Kolektor radne zone-jug, I.etapa
Vodosprema Laduč-II.komora s rekonstrukcijom crpne stanice
Izgradnja dijela sustava otpadnih voda Općine Brdovec (IV.etapa: naselja Prigorje Brdovečko, Laduč,Zdenci i Ključ)
Izgradnja fekalne kanalizacije u Općini Bistra (Podgorska ul.,Poljanička ul, Brezovačka ul .i Juričkova ulica)
Nastavno na potpisanu Odluku o financiranju od strane Ministarstva poljoprivrede od 5.siječnja 2016.godine  te potpisanih slijedećih Ugovora:
Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz kohezijskih fondova Europske unije,
Ugovor o sufinanciranju projekata za odobrene projekte u sklopu Operativnog programa zaštite okoliša (2007-2013) ,
Ugovor o partnerstvu na projektu (Partneri na projektu: Grad Zaprešić, Općina Brdovec, Općina Bistra, Općina Marija Gorica, Općina Pušća, Općina Dubravica i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o),

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. provela je javnu nabavu za izgradnju odobrene vodnokomunalne infrastrukture na svom  distributivnom području , te je nakon provedenog natječaja za izvođača radova donešena Odluka da radove izvodi zajednica ponuditelja : Viadukt d.d. iz Zagreba i HIS  d.o.o. iz Donje Višnjice. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provodi ZEMNADZOR d.o.o. iz Zagreba, a upravljanje projektom gradnje Exstructa d.o.o. iz Zagreba.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 27.785.375,00 kuna uključujući i porez na dodanu vrijednost, dok ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta iznosi do 22.228.300,00 kuna s tim da će se konačan iznos utvrditi  nakon dovršetka izgradnje Projekta.
Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 22.228.300,00 kuna će se sufinancirati dijelom iz: (i) sredstava Europske Unije u visini do najviše 14.619.670,00 kuna, i iz (ii) Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini do 7.608.630,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost s tim da će se konačan iznos utvrditi nakon  dovršetka izgradnje Projekta.
Nacionalna Sredstva za sufinanciranje Projekta osigurana su u sljedećim ukupnim iznosima bez poreza na dodanu vrijednost do najviše 5.385.800,00 kn od Hrvatskih voda te 2.222.830,00 od jedinica lokalne samouprave.
Cijeli projekt mora biti realiziran do 31.12.2016.godine u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz kohezijskih fondova Europske unije u u sklopu Operativnog programa zaštite okoliša.

Skip to content